کد مقاله                                                              عنوان مقالات پذیرفته شده
1004-RMTO بررسی عوامل تسهیل گر در استقرار مفاهیم مدیریت سبز در حمل و نقل پایدار و توسعه  اقتصاد پایدار شهری  (مورد مطالعه اداره کل فرستنده های رادیوئی رسانه ملی ساکن در کلانشهر تهران)
1015-RMTO بررسی تاثیر نصب سیستمهای حمل و نقل هوشمند در کاهش تلفات جاده ای
مطالعه موردی محور شاهرود – سبزوار
1017-RMTO طرح مجموعه های استراحتگاهی زود بازده استان زنجان
(طرح مازب)
1019-RMTO تعیین میزان تأثیر دوربینهای کنترل سرعت در کاهش تصادفات محورهای ارتباطی استان مرکزی
1020-RMTO اثرات نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در جاده های برون شهری و میزان  تصادفات
1021-RMTO مطالعه جامعه شناختی میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر تصادفات رانندگی
1026-RMTO محاسبه و تحلیل میزان ریسک سفرهای راهیان نور با استفاده از شاخص ریسک شخصی (personal risk)
1027-RMTO ارائه الگو شناسایی رانندگان پرخطر از روی اطلاعات دوربین‌های ترافیکی با استفاده از منطق فازی ممدانی
1033-RMTO تحلیل راهکارهای غیر کیفری پیشگیری از جرائم ناشی از تخلفات رانندگی در راستای ارتقای سطح ایمنی
1034-RMTO روانشناسی رانندگی: تاثیر موسیقی بر فعالیتهای شناختی رانندگان
1035-RMTO سامانه هشدار سریع وفراگیر
1036-RMTO راهبردهای توسعه بخش حمل ونقل جاده ای استان سمنان از منظر آمایش سرزمین
1039-RMTO ضرورت استفاده از سیستم های حمل و نقل هوشمند در ارتقای سطح ایمنی راه ها
1040-RMTO معرفی سامانه ایستگاههای هواشناسی جاده‌ای و کاربردهای آن (مورد مطالعه : استان سمنان )
1041-RMTO ارزیابی نقاط قوت و ضعف زیرساخت های حمل و نقل شهری به منظور ارتقای ایمنی تردد
مطالعه موردی: بزرگراههای تهران
1042-RMTO بررسی عوامل ناشی از  زیرساخت‌ها در تصادف موتورسیکلت‌ها در ایران و پیشنهاد راهکارهای امکان‌پذیر برای کاهش آن
1044-RMTO  تأثیر مبلمان جاده ای بر افزایش ایمنی و در بستر آمایش سرزمین
1045-RMTO تأثیر آموزش و فرهنگ کاربران بر ارتقای ایمنی حمل ونقل جاده ای
1047-RMTO مقایسه تصادفات بین گاردریل و نیوجرسی با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها
(مطالعه موردی محور قزوین -تاکستان)
1049-RMTO بررسی جامعه شناختی تاثیر اخلاق ترافیک شهروندی بر تخلفات رانندگی، به تفکیک جنسیت؛ مطالعه مورد ی:شهر سمنان
1050-RMTO بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر تخلفات رانندگی
1051-RMTO رانندگی هم فرهنگ می خواهد؟ مروری بر تلاش‌های تبلیغاتی کشورها برای حل مشکلات راهنمایی و رانندگی
1053-RMTO تاثیر گرد و غبار بر روی تصادفات جاده ای استان یزد
1054-RMTO بررسی حقوقی مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی از دید کارشناسان
1055-RMTO رتبه بندی محلهای استقرار دوربینهای نظارت تصویری در محورهای استان با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ( مطالعه موردی در محور اردبیل – سرچم )
1057-RMTO عوامل موثر بر خستگی وخواب آلودگی رانندگان و نقش آن در وقوع تصادفات
1060-RMTO تشخیص توقف در جاده با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر در مرکز مدیریت راه های استان زنجان
1061-RMTO بررسی تفاوت الگوی برخوردهای ترافیکی کُشنده در مناطق کویری و مناطق کوهستانی (مطالعه موردی: استانهای چهارمحال و بختیاری و سمنان)
1065-RMTO ارزیابی پارامترهای اجتماعی و محیطی در بُروز تصادفات ترافیکی منجر به فوت
 (مطالعه موردی : تصادفات ترافیکی سال 1393 استان سمنان)
1069-RMTO نقش سیستم موقعیت‌یاب خودکار وسیله نقلیه (AVL) ناوگان حمل و نقل عمومی برونشهری در افزایش ایمنی ترافیک و چگونگی توسعه آن در کشور
1071-RMTO استفاده از GIS کنترل سیلاب و حفاظت از شبکه حمل و نقل ریلی و زمینی مسیر سمنان-گرمسار
1072-RMTO نقاط حادثه خیز و راهکارهای پیشنهادی برای کاهش تصادفات
(مطالعه موردی استان سمنان)
1073-RMTO بررسی نتایج نصب و بهره برداری از سامانه ثبت تخلف در محورهای برون شهری با استفاده از نرم افزار SPSS (مطالعه موردی: محور شیراز- سپیدان)
1074-RMTO مدیریت هوشمند ترافیک در شرایط وقوع پدیده های هواشناسی با استفاده از سیستم پشتیبان مسیریاب خودروهای امداد رسانی و اورژانس مبتنی بر فناوری ارتباطات خودرویی
1075-RMTO راهکارهایی برای ارتقای اخلاق حرفه ای در رانندگان ایرانی
1077-RMTO نقش LED بر روی سیستم های حمل و نقل هوشمند
1078-RMTO تعیین موقعیت و کنترل خودکار سرعت خودروها با به کارگیری سیستم ماهواره ای GPS و GSM/GPRS در سیستم های حمل و نقل هوشمند
1080-RMTO ایمنی و خطر در حوادث ترافیکی : مقایسه موضوعی مشکلات ایمنی
1082-RMTO تحلیل عوامل موثر بر واژگونی خودرو در‌جاده های کویری با تکنیک های تصمیم گیری     چند معیاره(مطالعه موردی: محور‌تهران‌– مشهد)
1084-RMTO استفاده از تجهیزات ITS در مبلمان جاده‌ای در راستای افزایش ایمنی در جاده‌های کویری
1085-RMTO مروری بر برنامه های کاربردی تلفن های هوشمند در سیستم های اطلاعات ترافیکی
1086-RMTO شناسایی،ارزیابی و تحلیل علل تصادفات جاده ای محورهای دو خطه برون شهری
(مطالعه موردی: محور اردبیل – مشگین شهر)
1088-RMTO بررسی عوامل موثر بر تصادفات جاده ای و ارائه راهکارهایی جهت مدیریت بر کاهش تصادفات
1089-RMTO آرامسازی جریان ترافیک در معابر حاشیه مدارس با استفاده از روش تحلیل
سلسله مراتبی(AHP)
1090-RMTO مروری بر مشکلات اجرای پل‌های بتن‌آرمه در جاده‌های کویری
و راهکارهای کاهش آنها
1091-RMTO احداث مجتمعهای خدماتی رفاهی بین راهی با هدف ارتقاء ایمنی راه در بسترآمایش سرزمین  (منطقه مورد مطالعه شهرستان دامغان)
1092-RMTO معیارهای ارتقاء ایمنی در شبکه حمل و نقل جاده ای حوزه ی خلیج فارس ، ایران و کشورهای در حال توسعه
1093-RMTO راهکارهای ارتقای ایمنی حمل‌ونقل در مسیرهای بیابانی
1094-RMTO ارزیابی تاثیر سامانه های حمل و نقل هوشمند بر ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده ای و توسعه پایدار  (مطالعه موردی: محور سمنان – گرمسار )
1095-RMTO جایگاه بخش حمل ونقل در توسعه منطقه ای
1096-RMTO بررسی اثر استفاده از دوربین‌های نظارت تصویری بر کاهش تصادفات جاده‌ای با استفاده از روش علیّت گرنجری
1097-RMTO شناسایی و ارزیابی مهم ترین علل خستگی و خواب‌آلودگی در سوانح جاده‌ای
1098-RMTO ارائه شاخصهای افزایش انگیزش نیروی انسانی فعال در پروژه های حمل ونقل جاده ای
1099-RMTO بررسی نقش فناوری‌های بیولوژیک بر مهندسی ترافیک و چگونگی تأثیر تکنیک‌های زیستی در ایمن‌سازی عبور و مرور
1100-RMTO مقایسه تصادفات بین گاردریل و نیوجرسی با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها
(مطالعه موردی محور قزوین -تاکستان)
1101-RMTO ارزیابی ایمنی جاده های برون شهری با استفاده از سامانه‌های عصبی- فازی
(با رویکرد شناسایی نقاط حادثه خیز)
1102-RMTO استفاده از خط‌کشی راه‌ها به‌عنوان یک مانع بصری و غیر فیزیکی با رویکرد کاهش سرعت در بزرگراه‌ها
1103-RMTO بررسی عوامل تاثیرگذار در تصادفات ترافیکی محورهای روستایی (مطالعه موردی استان سمنان)
1104-RMTO بررسی اثر و تعیین نقش قوانین و مقررات بر میزان مرگ ناشی از سوانح ترافیکی از سال 1380 تا 1393
1105-RMTO ادراک خطر بر اساس مولفه های رفتار رانندگی در رانندگان پرخطر
1106-RMTO سیستم های حمل و نقل هوشمند جهت کاهش نرخ و شدت تصادفات خودروهای سنگین در شبکه جاده­ای
1107-RMTO

روشها و فناوری های نوین جهت تشخیص و هشدار به خستگی و خواب آلودگی راننده

1108-RMTO    تعیین شاخص خطر حاشیه راه و ارزیابی تاثیر آن بر تابع عملکرد ایمنی راههای دوخطه

1109-RMTO    آسیب‌شناسی و ارائه راهکار جهت ارتقای ایمنی مبادی ورودی و خروجی شهرها؛  مطالعه موردی شهر اصفهان

1110-RMTO  بررسی علل تصادفات و تعیین نقاط حادثه خیز به منظور مدیریت ایمن تردد موتور سیکلت سواران (مطالعه موردی، استان هرمزگان - شهرستان بندر عباس)

1111- RMTO  مروری بر روش های محاسبه ای نرم افزاری در سیستم های کنترل ترافیک

 

به استحضار پژوهشگران گرامی می رساند لیست مقالات پذیرفته شده جهت ارائه شفاهی حداکثر تا روز پنجشنبه مورخ 94/10/24 بروی وب سایت سمپوزیوم قرار خواهد گرفت.