اسامی شورای سیاستگذاری سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل ونقل جاده ای دربسترآمایش سرزمین:

 1. معاون وزیر و ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور (مهندس داود کشاورزیان)
 2. استاندار سمنان (دکتر محمد رضا خباز)
 3. معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور ( مهندس شهرام آدم نژاد)
 4. معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور (مهندس اسماعیل غلامی)
 5. معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور(مهندس صدرا... بمانا)
 6. معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور (مهندس عبدالهاشم حسن نیا)
 7. معاون عمرانی استانداری سمنان
 8. مدیر کل دفتر فنی استانداری سمنان (مهندس قدرت ... ابک )
 9. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (مهندس سعید طاهری)
 10. مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان (مهندس داود فهندژ سعدی)
 11. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان (دکترشاهرخ رنجبر بهادری)
 12. دبیر علمی سمپوزیم و رئیس گروه ایمنی پژوهشکده حمل و نقل مرکزتحقیقات راه،مسکن وشهرسازی (دکتر محمدرضا احدی)
 13. معاون پژوهشی دانشگاه آزاد سمنان (دکترنادر رهبر)
 14. رئیس هیئت رئیسه انجمن آمایش سرزمین ایران (دکترامیر محمودزاده)
 15. مشاور استاندار و سرپرست انجمن آمایش سرزمین ایران نمایندگی سمنان( دکترمحمدرضا قادری)
 16. مدیر کل دفتر ایمنی و حریم راهها سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور  (مهندس مهران قربانی)
 17. مدیر کل دفتر آمار ، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور ( مهندس جواد هدایتی )
 18. مدیر مرکز مدیریت راههای کشور(مهندس علی اکبر آشوری)
 19. مدیر کل دفتر فنی و امور پیمانها سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور ( مهندس رضا نفیسی )
 20. مدیر کل راه و ترابری استان سمنان (مهندس عبدالمجید نژاد صفوی)
 21. رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان (دکتر مهدی شادنوش)
 22. رئیس جمعیت هلال احمر استان(دکتر حسن شکرالهی)