انعقاد تفاهم نامه چهار جانبه همکاری فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی
1395-04-01

به گزارش روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان در راستای پیگیریی راهکارها و مصوبات مطرح شده در قطعنامه اولین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای در بستر آمایش سرزمین و آغاز همکاری های مشترک جهت استفاده مطلوب از توانایی و ظرفیت های علمی ـ پژوهشی  طرفین و رفع چالشهای موجود در فرآیندهای کاری و ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای تفاهم نامه فیمابین جمعیت طرفداران ایمنی راهها ، پژوهشکده حمل و نقل مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ، جامعه مهندسین حمل و نقل ایران و اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان  منعقد گردید.

مهندس سعدی مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان با اعلام این خبر افزود : این تفاهم نامه بمنظور تشکیل دبیرخانه دائمی جهت پیگیری مصوبات اولین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای در بستر آمایش سرزمین که در دیماه 1394 برگزار گردید منعقد و برگزاری سمپوزیوم های بعدی ، ایجاد همکاری مشترک در زمینه های علمی ـ  پژوهشی با استفاده از کلیه امکانات طرفین اعم از توانمندیهای علمی ، نیروی انسانی ، فنی ، اطلاعاتی ، تجربه تخصص امور آزمایشگاهی و کارگاهی برای رفع چالشهای موجود در فرآیندهای کاری و ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای و ارتقای فعالیتهای تحقیقاتی – پژوهشی را دنبال خواهد کرد.

شایان ذکر است اولین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل ونقل جاده ای دربسترآمایش سرزمین با هدف ارائه راهکارهای مناسب بمنظور ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای و کاهش تلفات انسانی خصوصاً در محورهای کویری کشور و بهره مندی از نظامهای حمل ونقل برای مدیریت پیشرفته ترافیک وایمنی ، آمایش شبکه راههای ارتباطی با هدف پایداری ،  ساماندهی و سازماندهی حمل ونقل جاده ای و فعالیتهای مرتبط با آن که در نهایت منجر به توسعه ایمنی در حمل ونقل جاده ای می گردد توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان و با حمایت و همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و انجمن آمایش سرزمین ایران با پذیرش 120 مقاله تخصصی در دیماه 94 برگزار گردید.