افتتاح دفتر جمعیت طرفداران ایمنی راه استان
1395-02-23
افتتاح دفتر جمعیت طرفداران ایمنی راه استان

دفتر جمعیت طرفداران ایمنی راههای استان سمنان طی مراسمی افتتاح گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان :دفتر جمعیت طرفداران ایمنی راههای استان با حضور جناب مهندس بخارایی ریاست هیات مدیره دفتر جمعیت طرفداران ایمنی کشور و اعضای هیات مدیره این جمعیت ، مدیران کل دستگاههای اجرایی ، معاونین و مدیران کل محترم استانداری ، انجمن های صنفی حمل و نقل جاده ای کالا و مسافر و قشرهای مختلف مردم ، افتتاح گردید .

در این مراسم مهندس سعدی مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان ضمن تبیین جریان مهندسی ترافیک و ایمنی به بیان راهکارهایی برای مدیریت مشکلات اجرایی ترافیک پرداخت و عنوان نمود در حل معضلات ایمنی تمامی اقشار جامعه بایستی حضور فعال داشته باشند از اینرو جمعیت طرفداران ایمنی راه به عنوان یک نهاد مردمی می تواند گامهای موثری در این راستا بردارد.

در ادامه مهندس بخارایی رئیس جمعیت طرفداران ایمنی کشور منشور فعالیتهای این جمعیت را برای حاضران در مراسم تبیین نمود . در ادامه مهندس وکیلی معاون امور عمرانی استاندارضمن بیان مطالبی پیرامون وضعیت ایمنی در استان تلاش همه دست اندرکاران را برای کاهش تلفات جاده ای خواستار شد.

در ادامه با عنایت به برگزاری اولین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای در بستر آمایش سرزمین در دیماه سال 1394 تفاهم نامه مشترکی فیمابین اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان ، جمعیت طرفداران ایمنی راه و پژوهشکده حمل و نقل پیرامون در راستای پیگیری راهکارها و مصوبات مطرح شده در قطعنامه نشست مذکور و آغاز همکاری های مشترک جهت استفاده مطلوب از توانایی و ظرفیت های علمی ـ پژوهشی  طرفین و رفع چالشهای موجود در فرآیندهای کاری و ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای منعقد گردید .

در پایان مراسم یادبود افتتاح دفتر جمعیت طرفداران ایمنی راه به امضاء شرکت کنندگان رسید.

دفتر جمعیت طرفداران ایمنی راههای استان سمنان طی مراسمی افتتاح گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان :دفتر جمعیت طرفداران ایمنی راههای استان با حضور جناب مهندس بخارایی ریاست هیات مدیره دفتر جمعیت طرفداران ایمنی کشور و اعضای هیات مدیره این جمعیت ، مدیران کل دستگاههای اجرایی ، معاونین و مدیران کل محترم استانداری ، انجمن های صنفی حمل و نقل جاده ای کالا و مسافر و قشرهای مختلف مردم ، افتتاح گردید .

در این مراسم مهندس سعدی مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان ضمن تبیین جریان مهندسی ترافیک و ایمنی به بیان راهکارهایی برای مدیریت مشکلات اجرایی ترافیک پرداخت و عنوان نمود در حل معضلات ایمنی تمامی اقشار جامعه بایستی حضور فعال داشته باشند از اینرو جمعیت طرفداران ایمنی راه به عنوان یک نهاد مردمی می تواند گامهای موثری در این راستا بردارد.

در ادامه مهندس بخارایی رئیس جمعیت طرفداران ایمنی کشور منشور فعالیتهای این جمعیت را برای حاضران در مراسم تبیین نمود . در ادامه مهندس وکیلی معاون امور عمرانی استاندارضمن بیان مطالبی پیرامون وضعیت ایمنی در استان تلاش همه دست اندرکاران را برای کاهش تلفات جاده ای خواستار شد.

در ادامه با عنایت به برگزاری اولین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای در بستر آمایش سرزمین در دیماه سال 1394 تفاهم نامه مشترکی فیمابین اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان ، جمعیت طرفداران ایمنی راه و پژوهشکده حمل و نقل پیرامون در راستای پیگیری راهکارها و مصوبات مطرح شده در قطعنامه نشست مذکور و آغاز همکاری های مشترک جهت استفاده مطلوب از توانایی و ظرفیت های علمی ـ پژوهشی  طرفین و رفع چالشهای موجود در فرآیندهای کاری و ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای منعقد گردید .

در پایان مراسم یادبود افتتاح دفتر جمعیت طرفداران ایمنی راه به امضاء شرکت کنندگان رسید.