اجرای برنامه های فرهنگی در مدارس حاشیه راه استان
1395-02-11
اجرای برنامه های فرهنگی در مدارس حاشیه راه استان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان سمنان در راستای اجرای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راههای استان و بمنظور تفهیم مطالب آموزشی با عناوین ایمنی ، اجرای برنامه های فرهنگی در 38 مدرسه حاشیه راه استان با همکاری گروههای نمایشی تحت نظارت اداره ایمنی و ترافیک انجام گرفت .
مهندس لشکری رئیس اداره ایمنی و ترافیک استان با اعلام این خبر گفت : یکی از آسیب هایی که کودکان در این دوره با آن مواجه اند خطر حادثه ناگوار تصادف آنان با وسایل نقلیه است که در این راستا می طلبد مسئولین امر موضوع آموزش ایمنی بالاخص دانش آموزان مدارس حاشیه راه ها را جدی بگیرند و از خطراتی که ممکن است آنان را در برگیرد آگاه سازند.
وی طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راهها را به عنوان یکی از گام های مهم کاهش آمار تصادفات و تلفات کودکان عنوان کرد و افزود: از نتایج اجرای مناسب این طرح در بحث ایمن سازی مدارس حاشیه راه در دو بخش آموزشی و ایمن سازی فیزیکی؛ کاهش تلفات و ارتقای فرهنگ ایمنی و ترافیک است. ایشان در ادامه افزود اجرای برنامه نمایشی در مدارس ، همراه با برگزاری مسابقه نقاشی و اهدای جوائز به برگزیدگان از برنامه های انجام شده در این دوره می باشد.
گفتنی است در استان سمنان مجموعاً 60 مدرسه با حدود 6000 دانش آموز تحت پوشش طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها قرار دارند