انتخاب اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان بعنوان ده اداره کل برتر در برگزاری مراسم های دهه ایمنی
1394-11-18
انتخاب اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان بعنوان ده اداره کل برتر در برگزاری مراسم های دهه ایمنی

به گزارش روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان  از سوی مشاور اجتماعی وزیر و رئیس کارگروه امور اجتماعی ، آموزش و فرهنگ کمیسیون ایمنی راهها اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان در زمره ده اداره کل برتر انتخاب و از مدیر کل حمل و نقل استان تقدیر شد

در بخشی از این تقدیر نامه که به امضای جناب اقای سعید معیدفر مشاور اجتماعی وزیر و رئیس کارگروه امور اجتماعی ، آموزش و فرهنگ کمیسیون ایمنی راهها رسیده آمده است : بدون تردید خسارتهای جانی و مالی ناشی از سوانح رانندگی یکی از مهمترین معضلات کشور بوده و رسیدن به استانداردهای مطلوب جهانی نیازمند عزم ملی است و لازم است در همه ابعاد از جمله ایمنی راهها ، ایمنی خودرو ، امداد و نجات مصدومین واجرای قوانین  گامهای بلندی برداشته شود . اقدامی که در دهه "ایمنی راهها و مسئولیتهای ما "با همکاری کلیه نهادها و دستگاههای عضو کمیسیون ایمنی راهها انجام شد در این راستا بود. بدینوسیله از جنابعالی که حوزه مسئولیت شما در ارزیابی اقدامات استانهای کشور در زمره ده اداره کل برتر شناخته شده اید تقدیر می گردد.

شایان ذکر است اداره کل حمل و نقل  پایانه های استان اجرای هماهنگ و سالانه طرح های ارتقای ایمنی ، رزمایش روز بدون حادثه ترافیکی را جزء برنامه های سالانه خود داشته و همچنین اولین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای در بستر آمایش سرزمین را نیز در دیماه 94 برگزار نموده است.