نقش حفاظ ها در افزایش ایمنی جاده ها
1394-08-16

دبیر مجمع جهانی راه با تاکید بر نقش حفاظ ایمنی در نجات جان انسان ها، گفت: این حفاظ ها برای این است که اگر به هر دلیلی کاربران جاده ای دچار خطای سهوی شدند با کمترین آسیب مواجه شوند.


مهران قربانی با تاکید بر اینکه حفاظ ایمنی نقش بسیار مهمی در حوزه ایمنی ترافیک به ویژه راه های بخشنده ایفا می کند، گفت: مقرر شده متناسب با نیاز هر بخش از راه، حفاظ های جانبی یا میانی مطابق آیین نامه ایمنی راه انتخاب و استانداردهای لازم در راه های کشور اجرایی شود.

وی با بیان اینکه هدف از کاربرد حفاظ های بتنی، فلزی و کابلی در راه ها حفظ جان انسان ها است، افزود: این حفاظ ها باید علاوه بر حفظ جان انسان ها، افزایش ایمنی و سهولت در امر تردد به دنبال داشته باشد.

این کارشناس ایمنی ادامه داد: این حفاظ ها برای این است که اگر به هر دلیلی کاربران جاده ای دچار خطای سهوی شدند با کمترین آسیب مواجه شوند و این حفاظ ها بتواند وسیله نقلیه را به مسیر بازگردانده و از سقوط جلوگیری کند.