سمپوزیوم ملی ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده ای در بستر آمایش سرزمین
1394-07-12
سمپوزیوم ملی  ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده ای در بستر آمایش سرزمین

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان با اعلام این خبر افزود : امروزه آمار تصادفات جاده ای و جمعیت کثیری که سالانه جان خود را در این حوادث از دست می دهند ، نشان دهنده بحرانی است که نمی توان به راحتی از آن چشم پوشی نمود. با توجه به فراوانی تصادفات در محورهای مواصلاتی استان و به منظور پیشگیری ، مهار و کاهش شدت آنها ، از منظر اجرایی مهمترین اولویت و اولین اقدام ، شناسایی ماهیت وقوع تصادفات جاده ای در گستره ملی ، استانی و در مرحله ای جزئی تر در سطح محورهای دارای اولویت استان می باشد.

با توجه اولویت بندی استانها از نظر فراوانی تصادفات منجر به واژگونی و سقوط ، واژگونی وسیله نقلیه در جاده های استان باعث فوت 140 نفر در سال 93 شده است که از این حیث استان سمنان (با سهم 48/4 درصد ) اولویت 1 کشوری را دارا می باشد.

داود فهندژ سعدی در ادامه افزود: با هدف بررسی شناسایی مشکلات و معضلات ایمنی محورهای مواصلاتی استانهای کویری و ارائه راهکارهای ارتقاء ایمنی در جاده های استان ، اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان در نظر دارد با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و انجمن آمایش سرزمین ایران ( نمایندگی سمنان) نسبت به برگزاری سمپوزیوم ملی ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده ای در دیماه سال 94 اقدام نماید.