برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 راهکارهای ارتقای ایمنی در بستر جاده (راههای کویری) و اقدامات و الزامات لازم در کاهش سوانح رانندگی
1394-10-30 10:00-11:00
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان بدون محدودیت
دانشجویی 200,000 ریال
شرکت کننده آزاد 200,000 ریال
نویسنده مقالات (همکاران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) 0 ریال
6
2 مدیریت و ارتقای ایمنی راه در بستر آمایش سرزمین
1394-10-30 13:00-14:00
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان بدون محدودیت
دانشجویی 200,000 ریال
شرکت کننده آزاد 200,000 ریال
نویسنده مقالات (همکاران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور) 0 ریال
6