حمایت کنندگان اصلی
استانداری سمنان
استانداری سمنان
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا
سازمان مدیریت
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
قطب علمی
اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
و گردشگری استان سمنان
پژوهشکده حمل و نقل
مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی
جمعیت طرفداران ایمنی راهها
سازمان بسیج مهندسی
پژوهشگاه مهندسی بحرانهای طبیعی
دانشگاه علوم پزشکی سمنان
دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
اداره کل استاندارد
اداره کل هواشناسی استان
اداره کل راه و ترابری استان سمنان
سیویلیکا
حمایت کنندگان رسانه ای
قطب علمی
قطب علمی
نظام مهندسی استان سمنان
صدا و سیمای مرکز سمنان