آدرس :

کیلومتر 5 جاده سمنان دامغان - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

تالار فرزانگان دانشکده عمران و معماری


کـروکی :