زنجیره تامین ایمنی در بستر راههای برون شهری  ، برخاسته از هوشمندی ، عکس العمل های راهبردی و وضوح بصری است که امید می رود با تبیین اصول و روشهای ایمنی و جانمایی مناسب حرکتهای نشأت گرفته از عقلانیت و منطق پذیری بتوان سهم کشتار در فضای جاده ها را کاهش داد. این مهم میسور نمی گردد مگر با قراردادن آحاد مردم در این عرصه و جذب نظرات حداکثری در حوزه های اجتماعی ، فرهنگی ، مهندسی جریان ترافیک و در نهایت بررسی چالش‌های علمی و اجرایی در فرآیند کاری  به منظور ترویج راهکارهای نوین در ارتقای حمل و نقل جاده ای ، سیستم های موجود و بهبود روشهای اجرایی .

حقیقت آن است که با تجزیه و تحلیل منطقی و عملیات اصلاحی می توان از بخش مهمی از حوادث رانندگی و تصادفات جاده‌ای اجتناب نمود . از این رو اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان با حمایت و همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و انجمن آمایش سرزمین ایران در نظر دارد " اولین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل ونقل جاده ای دربسترآمایش سرزمین " را با هدف ارائه راهکارهای مناسب بمنظور ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای و کاهش تلفات انسانی خصوصاً در محورهای کویری کشور و بهره مندی از نظامهای حمل ونقل برای مدیریت پیشرفته ترافیک وایمنی ، آمایش شبکه راههای ارتباطی با هدف پایداری ،  ساماندهی و سازماندهی حمل ونقل جاده ای و فعالیتهای مرتبط با آن که در نهایت منجر به توسعه ایمنی در حمل ونقل جاده ای شود برگزار نماید.

 

                                                                                    مهندس داود فهندژ سعدی

                                                          مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان و دبیر سمپوزیوم